IMAGO to inaczej doskonała postać, idealna forma. Coś czego w pełni osiągnąć się nie da jednak warto do tego dążyć. Dla nas IMAGO to nieustanny rozwój, doświadczanie, praca nad sobą. Nie chcemy być idealni, chcemy się doskonalić i budzić taką potrzebę u innych.


Swoimi działaniami obejmujemy między innymi grupy dzieci i młodzieży szkolnej, kadrę pedagogiczną, rodziców oraz pracowników instytucji pomocowych i ich klientów.


Jak pracujemy?


Aby szkolenie jak najlepiej odpowiadało Waszym potrzebom i oczekiwaniom staramy się nadać mu indywidualny charakter. Unikamy prowadzenia zajęć w formie wykładowej, pracujemy metodami aktywnymi. Na zajęciach podążamy za uczestnikami i proponujemy im takie formy, które pozwolą wykorzystać posiadane umiejętności i odkrywać nowe, niezidentyfikowane dotąd zasoby.


To Wy jesteście naszą inspiracją. Bez Was nie byłoby IMAGO.