Jesteśmy grupa profesjonalistów. Każdy z Nas ma swój wypracowany warsztat pracy.
Zobacz krótkie informacje o nas:

Tomasz Kulig

 • Wykształcenie
 • – Magister Psychologii Stosowanej ukończonej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  – Ukończone studia podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  – Starszy Trener – Ukończony 200-godzinny kurs na poziomie 5. EQF Europejskich Ram Kwalifikacji w Szkole Trenerów Trwałego Rozwoju MERITUM w Katowicach. 192 kBZaświadczenie MERITUM
 • Doświadczenie
 • Moje doświadczenie trenerskie to już ponad 1600 godzin pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz osobami dorosłymi, głównie z pracownikami instytucji pomocowych. Specjalizuję się w takich tematach jak: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka uzależnień czy efektywne wykorzystywanie narzędzi w pracy z osobami korzystającymi z usług pomocy społecznej.
  Brałem udział w licznych projektach diagnozujących lokalne zagrożenia społeczne oraz uczestniczyłem w opracowywaniu i ewaluacji gminnych programów profilaktycznych.
  Prowadziłem również indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób bezrobotnych uczestniczących w projektach aktywizacji zawodowej.

 • Kilka słów o sobie
 • Praca dla mnie to nieustanna nauka i osobisty rozwój. Największą zaletą zawodu trenera jest kontakt z ludźmi. Doświadczenia, którymi dzielą się w trakcie szkoleń są dla mnie źródłem inspiracji zawodowych. W prowadzeniu warsztatów najważniejsze jest dla mnie poznanie oczekiwań uczestników i wykorzystanie ich potencjału oraz wiedzy. Pozytywna atmosfera, którą staram się stworzyć podczas pracy z grupą, sprzyja swobodnej dyskusji, a co za tym idzie, skutecznemu przyswajaniu wiedzy.
  Pracuję wykorzystując wszelkie dostępne narzędzia sprzyjające aktywizacji grupy, aby w naturalny sposób zaciekawić uczestników.
  Wychodzę z założenia, że problemy trzeba omawiać, dlatego nie unikam dyskusji na tematy trudne czy „niewygodne”.
  Praca z grupą daje mi największą satysfakcję, kiedy widzę, że dzięki własnemu zaangażowaniu i mojemu wsparciu, uczestnicy zdobywają nową wiedzę.

 • Zainteresowania pozazawodowe
 • Współczesne kino czeskie i żeglarstwo

 • Mocna strona
 • Pozytywne nastawianie i wiara w ludzi

 

Elżebieta Kuras

 • Wykształcenie
 • Magister Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznik 2010

 • Doświadczenie
 • Od 2010 roku pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Swoją przygodę w zawodzie rozpoczęłam od stworzenia i koordynowania pilotażowego programu wczesnej diagnozy zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży. Obecnie moim głównym zadaniem jest budowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Małopolsce, co czynię pełniąc funkcję rzecznika prasowego.

 • Kilka słów o sobie
 • Jestem rzecznikiem – moja aktywność zawodowa ściśle związana jest z działaniami marketingowymi – utrwalaniem pozytywnych skojarzeń i budowaniem zaufania publicznego poprzez ścisłą współpracę z mediami. Pozytywny efekt wizerunkowy można osiągnąć dzięki znajomości różnorodnych metod pracy, ale podstawą wszelkich działań zawsze jest uczciwość . Jestem perfekcjonistką – głównie pod względem językowym. Materiały, które przygotowuję w ramach pełnienia obowiązków rzecznika prasowego, muszą być doskonałe pod względem merytorycznym, stylistycznym i graficznym. Jestem praktykiem – zdobyte wykształcenie dało mi dobre podstawy do zbudowania swojego indywidualnego warsztatu pracy. Doświadczenie, które przyszło z czasem, dodało mi pewności siebie i wiary we własne możliwości. Chętnie pracuję z ludźmi, którzy wierzą że cel osiąga się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i własnej pracy.

 • Zainteresowania pozazawodowe
 • – grafika komputerowa
  – język polski w mowie i piśmie, w teorii i w praktyce
  – art deco i sztuka dwudziestolecia międzywojennego

 • Mocna strona
 • PRAGMATYZM

 

Bartłomiej Waskań

 • Wykształcenie
 • Mgr Psychologii Społecznej ukończonej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

 • Doświadczenie
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej oraz trenerskiej. Uczestnik licznych projektów oraz kursów

 • Kilka słów o sobie
 • Psychologia to piękna nauka, której poznanie może znacznie poprawić naszą jakość życia zawodowego oraz prywatnego. W swojej pracy staram się w jasny i czytelny sposób przedstawić Uczestnikom wybrane jej zagadnienia. Mając wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie z wielką przyjemnością podzielę się z Państwem zagadnieniami z zakresu komunikacji, szeroko pojętej profilaktyki uzależnień czy przeciwdziałania agresji. Szczególnie ważne jest dla mnie to, aby nauka nie była tylko zimną teorią, lecz by miała swoje silne zastosowanie w praktyce. Dlatego na każdym szkoleniu odnoszę się do konkretnych przypadków osadzonych w konkretnych realiach

 • Zainteresowania pozazawodowe
 • Sport, historia XX wieku oraz kryminologia

 • Mocna strona
 • Zaangażowanie w pracy, indywidualne podejście oraz wiedza którą chętnie się podzielę

 

Maciej Woźniak

 • Wykształcenie
 • – magister prawa (studia ukończone na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)
  – ukończone studia podyplomowe w zakresie Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Doświadczenie
 • Prowadziłem szkolenia dla instytucji rynku finansowego. Specjalizuję się w takich tematach jak: podstawy prawa, prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo karne gospodarcze i szeroko rozumiane prawo w pomocy społecznej.

 • Kilka słów o sobie
 • Potrafię przekuwać teorię w praktykę. Prowadzę szkolenia w taki sposób, aby uczestnicy mogli wynieść z nich wiedzę i umiejętności użyteczne w pracy i życiu prywatnym. Lubię kontakt z zaangażowanymi grupami. Aktywne uczestnictwo w zajęciach i nieskrępowanie w zadawaniu pytań sprawiają, że stają się one atrakcyjne dla wszystkich. Wyzwania w pracy działają na mnie motywująco. Cenię w swoim zawodzie brak rutyny i nieustanne możliwości rozwoju osobistego.

 • Zainteresowania pozazawodowe
 • Historia średniowiecza, literatura piękna, rynki kapitałowe, snowboard.

 • Mocna strona
 • Wytrwałość

Danuta Molek

 • Wykształcenie
 • – Magister Wychowania Fizycznego ukończone jednolite studia magisterskie – kierunek nauczycielski na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  – Ukończone Studium Psychologii i komunikacji Interpersonalnej w Bielsku-Białej
  – Ukończone studia podyplomowe kierunek : Orientacja i doradztwo zawodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  – Ukończone studia podyplomowe na kierunku Coaching i NLP w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Posiadam dwa międzynarodowe certyfikaty- Practitionera In the Art of NLP, a także Coach ICI (International Association of Coaching Institiutes) 377 kBDyplom ukończenia studiów Akademia Wychowania Fizycznego Kraków 1 MBDyplom Studium Psychologii i komunikacji Interpersonalnej w Bielsku Białej 803 kBDyplom Orientacja i doradztwo zawodowe Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 855 kBDyplom Coaching i NLP Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 970 kBCertyfikat Coach ICI 988 kBCertyfikat Practitioner In the Art of NLP
 • Doświadczenie
 • Jako nauczycielka i wychowawca dzieci i młodzieży pracowałam osiem lat. Moją największą pasją jest jednak doradzanie młodzieży i dorosłym w wyborze dalszej drogi życiowej.
  Duże doświadczenie zawodowe zdobyłam prowadząc szkolenia w projektach unijnych polegającym na i indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym dla uczniów 5 szkół gimnazjalnych w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” – 1500 godzin. Prowadzę również indywidualne sesje coachingowe.

 • Kilka słów o sobie
 • Choć to banalne stwierdzenie to jednak powiem, że jestem osobą, która „lubi ludzi” – szczerze i naturalnie chcę z nimi przebywać. Mam duży entuzjazmem i energię do życia i bardzo staram się zarażać nią innych. Posiadam znaczne pokłady empatii i wrażliwości dzięki czemu łatwo przychodzi mi wczucie się w sytuacje drugiej osoby i spojrzenie na problem z jej perspektywy. Efekty mojej pracy zależne są od wytworzonej relacji, atmosfery i zaufania. W swojej pracy dążę do tego aby skutecznie motywować i rozbudzać pasję a poprzez dawanie wiary w sukces chcę pobudzić wewnętrzną siłę, która uruchamia i organizuje zachowanie skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu.

 • Zainteresowania pozazawodowe
 • Wszelkie formy aktywnego spędzania wolnego czasu. Są to długie spacery po lesie, forsowne wycieczki na rowerze MTB, pływanie, a zimą jazda na nartach.

 • Mocna strona
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, charyzma i odpowiedzialność